Dodany: 2014-10-16 12:22:00
 

Filtracja mechaniczna wodyIstnieje wiele sposobów na oczyszczenie wody, żeby mogła być ona ponownie wykorzystana, zarówno w celach spożywczych, jak i komunalnych. Jednym ze sposobów jest filtracja mechaniczna, która najczęściej przebiega w zakładach oczyszczania ścieków.

 

Oczywiście my sami w domu również na co dzień możemy obserwować proces mechanicznej filtracji wody, na przykład gdy mamy czajnik z gorącą wodą i zgromadzonym na dnie kamieniem, a szyjka czajnika jest wyposażona w sitko, które hamuje przedostawanie się kamienia do szklanki.

Tak oczyszczona przez filtry woda nie posiada już kamienia. Zasadą działania fitracji mechanicznej jest więc oddzielanie ciał stałych od cieczy za pomocą systemu sit lub fachowo nazywanego ośrodka porowatego. Oczyszczona przez filtry woda jest następnie poddawana kolejnym procesom mającym ją uzdatnić. Mamy wiele sposobów filtracji mechanicznej, na przykład cedzenie lub sedymentacja. Przed całkowitym uzdatnieniem płynu muszą zajść procesy, za które odpowiedzialne są filtry woda..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Filtracja mechaniczna wody
Nick: